تاریخ نشر: سنبله ۲۴, ۱۳۸۹

ایالات متحدۀ امریکا از ورشکسته شدن نجات یافت

پس از آنکه کانگرس ایالات متحده امریکا با یک سازش پیرامون بودجۀ داخلی کشور موافقت کرد، اوباما قانون مربوط را امضاء کرده و به مرحلۀ اجرا گذاشت. به این ترتیب خطر ورشکستگی دولت ایالات متحدۀ امریکا رفع گردید.

نخست در مجلس سنا با 81 رأی موافق در برابر 18 رأی مخالف روی یک بودجۀ موقت سازش صورت گرفت. بر اساس این سازش مرز قرضه ها تا تاریخ 7 فبروری سال 2014 میلادی بلند برده شد و یک بودجۀ موقت تا تاریخ 15 جنوری سال آینده فیصله گردید. پس از آن در مجلس نماینده گان نیز با 285 رأی موافق در برابر 144 رأی مخالف توافق صورت گرفت. بدین منظور حد اقل 216 رأی موافق لازم بود.

ایالات متحدۀ امریکا از ورشکسته شدن نجات یافت

ایالات متحدۀ امریکا از ورشکسته شدن نجات یافت