تاریخ نشر: جدی ۸, ۱۳۹۲
جهان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

حمله انتحار تروریستی در شهر ولگاگراد روسیه ۱۸ نفر را کشت و ۴۰ زخمی برجای گذاشت

حمله کننده  انتحاری۲۹ دسامبر  ظهر یکشنبه  ساعت ۱۲ نزدیک درب ورودی  ایستگاه  ترمینال قطار   شهر والگاگراد روسیه ۱۸ را کشت و بیش از ۴۰ زخمی برجای گذاشت.

شدت انتحار به حدی بوده که درب بزرگ  ترمینال قطار را پارچه پارجه نموده است ٬ به گفته مقامات مسول در این شهر هنگام انفجار جمعیت زیادی  برای ورود به داخل ترمینال نزدیک درب حضور داشتند.

هنوز تلفات دقیقی  در این باره از مقامات مسول چیزی کزارش نشده است.

دوروز پیش یک انفجار بمب در شهر  پیتی گورز روسیه ۳ نفر شهروند روسیه را کشت و ۲ نفر را زخمی کرد.

این دومین حمله انتحاری در شهر والگاکراد در سه ماه  گذشته  است . پیش از این یک زن در داخل یک ملی بس حود را انفجار داد بود که بیش از ۱۵ نفر را کشت و ۱۰ ها نفر زخمی شده بود.

این دومین انفجار در طول یک هفته گذشته در  روسیه  است.

هنوز هیچ گروهی مسولیت این حمله انتحاری را   برعهده  نگرفته است.

۵ روز عزای عموی در شهر والگاگراد از سوی مقامات این شهر اعلام شده است

اطلاعات  بیشتر  د راولین فرصت نشر خواهد شد

حمله انتحار تروریستی در شهر ولگاگراد روسیه ۱۸ نفر را کشت و ۴۰ زخمی برجای گذاشت

حمله انتحار تروریستی در شهر ولگاگراد روسیه ۱۸ نفر را کشت و ۴۰ زخمی برجای گذاشت