تاریخ نشر: جدی ۶, ۱۳۹۲
جهان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

دبیرکل شورای امنیت ملی روسیه:امکان دارد با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، این کشور به یک «صادر کننده» بزرگ تروریسم جهانی تبدیل شود.

 دبیرکل شورای امنیت ملی روسیه  نیکولای پاتروخوف می گوید که امکان دارد نگرانی از ناحیه صدور تروریسم از افغانستان افزایش یابد. دبیرکل این شورا می گوید: «برای تامین ثبات در افغانستان زمان زیادی نیاز است».

نیکولای پاتروخوف، دبیرکل شورای امنیت ملی روسیه روز پنجشنبه 26 دسامیر ضمن مصاحبه ای با “روزنامه روسیه” گفته است که امکان دارد با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، این کشور به یک «صادر کننده» بزرگ تروریسم بین المللی و افراطگرایی تبدیل شود.

پاتروخوف افزوده است: «نه تنها افغانستان به حیث کانون خشونت باقی مانده است؛ بلکه می تواند بیشتر از گذشته (پیش از آمدن نیروهای بین المللی) به یک “صادر کننده فعال” تروریسم بین المللی و افراطگرایی دینی تبدیل شود».

بنابراین، او بر این نظر است که باید روسیه بیشتر از این برای آموزش نیروهای امنیتی افغانستان کمک کند؛ پروژه های زیرساختی را پیاده نماید و به توسعه اقتصادی آن کشور کمک کند.

دبیرکل شورای امنیت ملی روسیه گفته است: «وضعیت امنیتی افغانستان چنان است که تا تامین ثبات آن زمان زیادی باقی مانده است». به گفته او، مردم مطمئن نیستند که حکومت افغانستان بتواند در سال آینده در ماه حمل مطابق به برنامه، انتخابات را به راه بیندازد.

مشکل مواد مخدر

به گفته پاتروخوف، نگرانی بیشتر از ناحیه قاچاق مواد مخدر است که موجب تقویت تروریسم بین المللی شده و با آن ارتباط نزدیکی دارد. او گفت: «با وجود اعلام شرکای افغان وغربی ما که می گویند مبارزه علیه مواد مخدر را شدت بخشیده اند، کشت کوکنار در این کشور بسیار گسترش یافته است».

پاتروخوف افزود: «در این قسمت، اوضاع می تواند پیچیده تر شود؛ زیرا یک تعداد کشورها می خواهند اظهار نمایند که در بخش مبارزه با مواد مخدر به کمک نیاز دارند». به گفته نیکولای پاتروخوف، دبیرکل شورای امنیت ملی روسیه، این به سود ما خواهد بود تا در کشورهای آسیایی مشترک المنافع و کشورهای مستقل، همزمان با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان درسال 2014 به تحکیم بیشتر ثبات بکوشیم. او گفته است: «برای جلو گیری از این نگرانی ها در بدو امر، باید مرزهای مان را تحکیم بخشیم و کنترول آن را تقویت کنیم . قبل ازهمه مرزهای تاجیکستان و افغانستان را تحکیم بخشیم».

دبیرکل شورای امنیت ملی روسیه:امکان دارد با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، این کشور به یک «صادر کننده» بزرگ تروریسم جهانی تبدیل شود.

دبیرکل شورای امنیت ملی روسیه:امکان دارد با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، این کشور به یک «صادر کننده» بزرگ تروریسم جهانی تبدیل شود.