تاریخ نشر: جدی ۴, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

ولسی جرگه افغانستان به تمامی وزارای پشنهادی کرزی رای اعتماد داد

امروز چهارشنبه ۲۵ دسامبر در رای گیری ولسی جرگه افغانستان  تمامی افراد پیشنهاد شده برای پست های  وزارت های معدن ٬ مبارزه با مواد مخدر ٬  وزارت خارجه ٬ انرژی وآب  و وزارت تجارت  رای اعتماد گرفتند.

اكبرباركزي با ١٦٤راي به عنوان وزير معادن،ضراراحمدعثماني با١٨٣رأي به عنوان وزيرخارجه مبارزراشدي با١٦٦راي به عنوان وزيرمبارزه باموادمخدر عارف نورزي با ١٧٧راي به عنوان وزيرانرژي وآب و شاكركاگر با ١٦٣ رأي به عنوان وزير تجارت ازسوي ولسي جرگه انتخاب شدند

این کاندید وزرا حدود دو ماه قبل به حیث سرپرست در این وزارت ها به کار گماشته شده بودند.

ولسی جرگه افغانستان به تمامی وزارای پشنهادی کرزی رای اعتماد داد

ولسی جرگه افغانستان به تمامی وزارای پشنهادی کرزی رای اعتماد داد