تاریخ نشر: قوس ۳۰, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

دستگیری یک گروپ شش نفری تروریستان با سلاح ومهمات در ولایت قندهار

 یک گروپ شش نفری تروریستی که مصروف فعالیت های تروریستی ،ماین گذاری  قطاع الطریقی ،حریق تانکرهای اکمالاتی درمسیرشاهراه وجلب جذب جوانان به صفوف طالبان بودند، طی یک عملیات خاص اوپراتیفی از سوی منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی درولایت کندهار دستیگرگردید .

ازنزد تروریستان «15» میل تفنگچه، «4» میل کلاشینکوف «3» میل سلاح اتومات «1 میل ماشیندار ثقیل«1» میل کله کوف «1» میل پپشه «1» میل سلاح دور برد و «1» میل سلاح کره بین به دست امده است .

افراد دستگیرشده شامل گروپ  هریک :

نقیب الله ،عبدالخالق،عنایت الله ،عبدالباری ،احمد الدین و عبدالحکیم اغا باشنده گان ولایت کندهار بوده ودرجریان تحقیقات ابتدایی به جرم خویش اعتراف نموده اند.

قضیه تحت تحقیق و بررسی بیشتر قرار دارد.

     ( دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی )

دستگیری یک گروپ شش نفری تروریستان با سلاح ومهمات در ولایت قندهار

دستگیری یک گروپ شش نفری تروریستان با سلاح ومهمات در ولایت قندهار