تاریخ نشر: قوس ۲۹, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

هند و افغانستان تمرین های نظامی مشترک انجام می دهند

نیروی زمینی هند و نیروی زمینی ملی افغانستان سلسله تمرین های نظامی و عملیاتی مختلفی را به اجرا درمی آورند.

به گزارش افق، این تمرین های نظامی بخشی از مانور نظامی مشترک میان دو کشور افغانستان و هندوستان است که در جودپور ایالت راجستان هند برپا می شود.

سخنگوی نظامی هند در این باره گفت: بخشی از این تمرین آموزشی مشترک که درحال برگزاری است، با هدف ارتقای روابط نظامی میان هند و افغانستان دنبال می شود.

اس.دی.گوسوامی افزود: این هدف با تبادل متقابل تاکتیک های عملیاتی خاص محقق می شود و این تاکتیک ها در وهله اول سناریوهای متداول را مدنظر دارند.

این سخنگوی نظامی هند اظهار داشت: تمرکز آموزش ها که روز 29 دسامبر (8 دی ماه ) به پایان می رسد، بر مقابله با شورش و عملیات های مبارزه با تروریسم است.

وی افزود: در این آموزش ها تمرکز ویژه ای بر انجام عملیات در مناطق در حال ساخت و ساز روستایی صورت می گیرد تا مکان عملیات آموزشی شبیه مکان عملیات واقعی باشد.

به گفته این سخنگوی نظامی، ژنرال آشوک سینگ، قوماندان نیروی زمینی جنوب هند از این مانور بازدید کرده است.

هند و افغانستان تمرین های نظامی مشترک انجام می دهند

هند و افغانستان تمرین های نظامی مشترک انجام می دهند