تاریخ نشر: قوس ۲۸, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

حزب ملت متحد افغانستان با رهبریت عبدالریم ایوبی فردا در تالار لویی جرگه رسما گشایش خواهدیافت

فردا جمعه ۲۰ دسامبر در کابل حزب نو تاسیس بنام ( حزب ملت متحد افغانستان) رسمن اعلام موجودیت می کند .

این حزب با رهبریت عبدالرحیم ایوبی نماینده مردم قندهار در پارلمان افتتاح می گردد.

مسولین این حزب در گفتگویی کوتاهی به خبرنگار افق گفته است که در این حزب رجال برجسته حکومتی و نماینده گان پارلمان عضویت دارند و فردا دراین رونمایی  حزب شرکت می کنند.

به گفته مسول بخش روابط بین المللی این حزب نو رسیده  عبدالرحیم ایوبی به مدت شش ماه  انتخاب شده است .

این حزب  ۶ نفر عضو شورای عالی  دارد که  رهبر و  اهداف این حزب را  برنامه ریزی و گشسترش می دهند .

این حزب در حالی اعلان موجودیت می کنند که  کشور افغانستان اماده گی های خود را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی اماده می نمایند.

برنامه و اهداف این حزب

دفاع و حفاظت از استقلال حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ووحدت و تجزیه ناپذیری افغانستان.
مبارزه در راه ایجاد نظام سیاسی مبتنی بر اصل دمکراسی پلورالیزم سیاسی و عدالت اجتماعی.
مبارزه در راه تامین صلح و امنیت سرتاسری و دفاع از حاکمیت قانون.
پشتیبانی از یک سیستم فدرالی در ساختار دولتی آینده افغانستان.
حمایت از بر گزاری انتخابات آزاد و مستقیم با اصل یک نفر یک رای.
همکاری در جهت حفظ امنیت و صلح در منطقه و جهان.
مبارزه علیه اشکال مختلف تروریزم و دهشت افگنی.
حل عادلانه مساله ملی به اساس مشارکت همه ملیت ها اقوام و قبایل افغانستان در حاکمیت ملی و تصمیم گیری های مهم.
حمایت از آزادی و فعالیت های سازمانهای سیاسی اجتماعی و صنفی که در راه تحکیم صلح استقرار دمکراسی و تفاهم ملی مبارزه می نمایند.
حمایه از ایجاد نظام قضایی مطابق به اساسات دین مقدس اسلام معیار های بین المللی حاکمیت قانون و عنعنات حقوقی کشور.
حمایت از استقرار قوای حافظ صلح ملل متحد در شهر کابل و در شهر های بزرگ دیگر.
حمایت از ایجاد سیستم واحد اردو و قوای امنیتی در کشور.
خلع سلاح همه افرادیکه به طور غیر قانونی سلاح حمل می کنند.
مبارزه در راه ایجاد جامعه مدنی آزادی بیان و مطبوعات و احترام به کرامت انسانی. 

دفاع از اعلامیه جهانی حقوق بشر منشور و میثاقهای سازمان ملل متحد.
حمایت از استوار بودن سیاست خارجی افغانستان بر مبنای منافع علیای ملی.
پشتیبانی از ایجاد مناسبات حسنه با کشور های مختلف جهان رعایت حسن همجواری عدم مداخله در امور داخلی کشور ها و احترام به تمامیت ارضی آنها.

هنوز مشخص نیست که این حزب تا چقدر می تواند در  میدان کار زار سیاست  تاثیر گذار باشند.

 قابل یاد اوری است که عبدالرحیم ایوبی  سال ۲۰۱۲ در اعتراض به عملکرد هئیت اداری در جلسه  استیضاح وزرای مالیه و داخله بود، دست ها و پاهای خود را با زنجیر بسته و در جلسه مجلس حاضر گردید.

گفتنی است که شماری دیگر از اعضای مجلس نمایندگان از عبدالرحیم ایوبی حمایت کرده بو دند.

حزب ملت متحد افغانستان با رهبریت عبدالریم ایوبی فردا در تالار لویی جرگه رسما گشایش خواهدیافت

حزب ملت متحد افغانستان با رهبریت عبدالریم ایوبی فردا در تالار لویی جرگه رسما گشایش خواهدیافت