تاریخ نشر: قوس ۲۸, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

کشف و ضبط ۱۷واسکت انتحاری توسط نیروهای امنیتی پولیس ملی افغانستان

وزارت امور  داخله افغانستان با نشر خبر نامه ای می نویسد  نیروهای پولیس ملی مبارزه با تروریزم در یک عملیات ویژه، یک موتر نوع بایفور مملو از جنگ افزار را  عصر دیروز از شهر ترینکوت مرکز ولایت ارزگان کشف وبدست آوردند.waskathaientehari
جنگ افزار های بدست آمده شامل: ۱۷ واسکت انتحاری مملو از مواد انفجاری،۱۶۴ حلقه ماین ، ۵۰ عدد فلیته ثانیه سوز و دو بوتل مواد زهری میباشد.

در پیوند به این رویداد، راننده موتر بازداشت شده و در تحقیقات ابتدایی موصوف اعتراف نموده که این جنگ افزار را برای حملات تروریستی  وتخریبی به شورشیان طالب انتقال می نمود.
وزیر امور داخله به مدیر مبارزه با تروریزم ولایت ارزگان بخاطر این دستاورد برای وی یک رتبه ترفیع فوق العاده را منظور نموده است.

کشف و ضبط ۱۷واسکت انتحاری توسط نیروهای امنیتی پولیس ملی افغانستان

کشف و ضبط ۱۷واسکت انتحاری توسط نیروهای امنیتی پولیس ملی افغانستان