تاریخ نشر: قوس ۲۸, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

دولت روسیه با ایجاد یک مرکز خنثی سازی مین برای شماری از نیروهای افغان جهت خنثی سازی ماین آموزش می دهد

کشور روسیه جند سالی  است که نیروهای  پلیس افغانستان را در بخش های  مبارزه با مواد مخد ر اموزش می دهد و حا ل تصمیم برای اموزش شماری  از نیروهای  پلیس افغانستان  برای خنثی سازی ماین آموزش می دهد.

سیرگی شویگو وزیر دفاع روسیه دیروز در مسکو در بیانیه اش به محصلان پوهنتون دولتی تکنالوژی تسیلکوفسکی روسیه گفت:

« ما امروز یک مرکز آموزش خنثی سازی ماین را افتتاح می کنیم تا افغانستان از وجود ماین پاک شود. »

به گفتهء وزیر دفاع روسیه محصلان افغان در این مرکز به زبان خود شان آموزش داده می شوند.

اما رسانه های روسیه نگفتند که چه تعداد از افغانان در رشتهء خنثی سازی ماین در روسیه آموزش می بینند.

سر گی شویگو قدیمی ترین وزیر کابینه  دولت  روسیه است و پیش ازاینکه ولادیمر پوتین به ریاست جمهوری برسد او وزیر  حوادث مترقبه  روسیه بود و  بعدداز امدن  پوتین نیز در همین سمت کار کرد و دوسال پیش به عنوان  والی  اطراف مسکو تاین کردید و پس از  برکنناری وزیر دفاع روسیه ریس جمهور روسیه  سرگی شویکو را از یک سال به این سو به عنوان وزیر دفاع مقرر نموده است.

دولت روسیه با ایجاد یک مرکز خنثی سازی مین برای شماری از نیروهای افغان جهت خنثی سازی ماین آموزش می دهد

دولت روسیه با ایجاد یک مرکز خنثی سازی مین برای شماری از نیروهای افغان جهت خنثی سازی ماین آموزش می دهد