تاریخ نشر: قوس ۲۸, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

نامزد وزیران پیشنهادی حامد کرزی ۲۱ دسامبر روز شنبه به مجلس نمایندگان معرفی می‌شوند

به گزارش افق به نقل از سایت رسمی  ولسی جرگه افغانستان  نامزدوزیرانی که اخیرا از جانب رییس‌جمهور به وزارت‌های  امور داخله ٬ خارجه، مبارزه با مواد مخدر، معادن و پطرولیم و تجارت معرفی شده بودند، روز شنبه به صورت رسمی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی خواهند شد.

ولسی جرگه در نشست کمیته‌ی رییسان مجلس نمایندگان که روز سه‌شنبه برگزار شد، اعضای مجلس معرفی ذوات مندرج بند ۱۱ ماده ۶۴، بند سوم ماده نودو یکم و ماده یکصدوپنجاوهفتم قانون اساسی که در برگیرنده‌ی معرفی نامزدوزیران، اعضای دادگاه عالی و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌شوند، از برنامه‌ی کاری روز شنبه‌ی خویش تصویب کردند.
بر بنیاد حکم ریاست‌جمهوری،محمد عمر داوود زی به عنوان وزارت  امور داخله٬ ضرار احمد مقبل به عنوان وزیر خارجه، دین محمد مبارز راشدی به عنوان وزیر مبارزه با مواد مخدر، محمد اکبر بارکزی به عنوان وزیر معادن و پطرولیم و محمد عارف نورزی به عنوان وزیر انرژی و آب تعیین شده بودند.
مجلس نمایندگان هم‌چنین رای‌گیری در مورد نامزدهای معرفی شده به مجلس نمایندگان را به روز چهارشنبه هفته‌ی آینده موکول کردند.
به همین‌گونه، کمیته رییسان بحث روی بودجه ۱۳۹۳ را برنامه‌ی روز چهارشنبه (امروز) مجلس نمایندگان تعیین کرد.

نامزد وزیران پیشنهادی حامد کرزی ۲۱ دسامبر روز شنبه به مجلس نمایندگان معرفی می‌شوند

نامزد وزیران پیشنهادی حامد کرزی ۲۱ دسامبر روز شنبه به مجلس نمایندگان معرفی می‌شوند