تاریخ نشر: قوس ۲۶, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

نخست وزیرانگلستان در ولایت هلمندگفت:اطمینان دارد که موافقتنامهء امنیتی افغانستان و امریکا امضا خواهد شد

 نخست وزیر  انگلستان دیوید کمرون  امروز چهار شنبه ۱۷ دسامبر در یک بازدید غیر مترقبه وارد افغانستان شد.

دیوید کمرون در ولایت هلمند هنگام صحبت باعسکران انگلستان  در “کمپ بستاین” گفت، مطمین است که یک موافقتنامهء امنیتی میان افغانستان و امریکا امضا خواهد شد.

به گفتهء وی، این موافقتنامه اجازه خواهد داد تا ماموریت آموزشی نیروهای بین المللی پس از 2014 در افغانستان ادامه یابد.

آقای کمرون این سخنان را امروز در دیدار با نیروهای بریتانیایی در “کمپ بستاین” در ولایت هلمند ابراز کرد.

دیوید کمرون، نخست وزیر بریتانیا تاکید کرد که موافقتنامهء امنیتی به نفع ناتو و افغانستان خواهد بود.

نخست  وزیر بریتانیا گفت، اطمینان دارد که پس از یک سلسله بحث ها موافقتنامهء امنیتی افغانستان و امریکا امضا خواهد شد.

به گفتهء وی، این موافقتنامه، به ادامهء ماموریت آموزشی نیروهای بین المللی پس از 2014 در افغانستان اجازه می دهد.

کامرون  پیش از آغاز مراسم کریسمس به افغانستان آمده است.

آقای کامرون پافشاری کرد که بریتانیا مطابق جدول زمانی در مورد خروج تمام نیروهایش از افغانستان تا ختم سال 2014 عمل خواهد کرد.

بر اساس گزارش ها در صورتیکه افغانستان و امریکا موافقتنامهء امنیتی امضا کنند، ناتو هم موافقتنامهء مشابه را با افغانستان امضا خواهد کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، اگر امریکا و افغانستان این موافقتنامه را امضا نکنند، امریکا و ناتو نظامیان شان را پس از 2014  در افغانستان نگهداشته نمی توانند.

تا حالا مشخص نیست که نخست وزیر بریتانیا برای دیدار با رییس جمهور کرزی به کابل می رود یا نه؟

نخست وزیرانگلستان در ولایت هلمندگفت:اطمینان دارد که موافقتنامهء امنیتی افغانستان و امریکا امضا خواهد شد

نخست وزیرانگلستان در ولایت هلمندگفت:اطمینان دارد که موافقتنامهء امنیتی افغانستان و امریکا امضا خواهد شد