تاریخ نشر: قوس ۲۶, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

دستگیری یک گروپ سه نفری سازماندهندگان حملات انتحاری وتهاجمی در ولایت جوزجان!

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان باارسال  خبر نامه ای به افق  می نویسد  یک گروپ سه نفری سازمانده گان حملات انتحاری وتهاجمی به سرگروپی مولوی حبیب الله  مدرس مدرسه عطائی قریه پیر مزید شهر شبرغان ، محمد نظر و گل محمد  باشنده گان ولسوالی آقچه ولایت جوزجان که قصد انجام حمله انتحاری وتهاجمی را در یکی از نقاط مزدحم شهر شبرغان داشتند باالفعل با «4» میل کلاشینکوف معه «425» فیر مرمی آن ،«5» قبضه بم دستی و «4» ثوب پرتله واسکتی که از ان درساخت واسکت های انتحاری استفاده میکردند درمسیر شاهراه شبرغان – آقچه توسط مؤظفین ریاست عمومی امنیت ملی شناسایی ودستگیرگردیدند.

افراد دستگیر شده در جریان تحقیقات ابتدائی بجرم خویش اعتراف نموده اند.

قضیه تحت تحقیق و بررسی بیشتر قرار دارد.

 

     ( دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی )

 

 

 

دستگیری یک گروپ سه نفری سازماندهندگان حملات انتحاری وتهاجمی در ولایت جوزجان!

دستگیری یک گروپ سه نفری سازماندهندگان حملات انتحاری وتهاجمی در ولایت جوزجان!