تاریخ نشر: قوس ۲۴, ۱۳۹۲

اخراج صد هزار مهاجر افغان فاقد مدرک اقامت ازایران در طول ۹ ماه سال جاری

مسولان اداره مهاجرین  هرات درغرب کشور میگوید: درنه ماه نخست سال جاری بیش ازصد هزار شهروند افغان که فاقد مدارک قانونی درایران بودند از این کشور رد مرز شدند

به گزارش خبرنگارافق ازشهر هرات ،حمید الله” خطیبی”رئیس اداره مهاجرین  هرات میگوید: درجریان 9 ماه اخیر سال جاری بیش ازصد هزارتبعه افغان که فاقد مدارک قانونی اقامت دراین کشور بوده اند ازسوی مقامات ایرانی رد مرز شده اند. که به تناسب سال گذشته  آمار کاهش افراد رد مرزی را نشان میدهد.

خطیبی همچنان تصریح نمود: در میان این افراد شماری که  مدارک اقامت قانونی در کشور ایران را دراختیار دارند  نیز بنا به دلایلی از آن کشور رد مرز شدند.

بنا به اظهارات وی، سفر اخیر رئیس جمهور کرزی  به ایران  دست آوردهای مثبتی در عرصه تمدید مدت اقامت افغانهای مقیم آن کشور داشته است. وقراراست ویزای  کار 400 هزار اتباع افغانستان درایران تمدید شود.

رئیس اداره مهاجرین  همچنان ازکاهش کمک های دفتر( UNHCR ) درهرات  خبرداد وگفت: محدود نمودن خدمات برای افراد رد مرزی مشکلاتی را برای انان به میان آورده است،اشاره خطیبی از بازگشت مجدد مهاجرین رد مزر شده داری مدارک قانونی به ایران بود.

 به باور آگاهان امور در شهر هرات ،افزایش نیروی جوان ونبود کاروامنیت درمناطقی ازافغانستان باعث شده تا بعد ازگذشته 12 سال ازحضور نیروهای ناتو به رهبری امریکا درافغانستان  شماری زیادی ازافغانها به جستجو کار به کشورهای همسایه ومنطقه مهاجر شوندکه دربعضی موارد منجر به قتل انان شده وهیچ گاه دولت مرکزی کابل اقدامی دراین زمینه انجام نداده است

قریشی – هرات

اخراج صد هزار مهاجر افغان فاقد مدرک اقامت ازایران در طول ۹ ماه سال جاری

اخراج صد هزار مهاجر افغان فاقد مدرک اقامت ازایران در طول ۹ ماه سال جاری