تاریخ نشر: قوس ۲۱, ۱۳۹۲

حامد کرزی جهت یک سفر رسمی در راس یک هیات عالی رتبه دولتی عازم هند گردید

حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز به منظور اشتراک در کنفرانس روابط بین المللی هند و مشارکت انکشافی در آسیا و افریقا و ملاقات با مقامات کشور هند، در راس یک هیات عالی رتبه دولتی، عازم  دهلی گردید.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در این سفر چهار روزه با من موهن سینگ صدراعظم و سلمان خورشید وزیر خارجه و شماری دیگری از مقامات آن کشور دیدار خواهد کرد و در مورد گسترش روابط و همکاری های دوجانبه میان دو کشور بحث و گفتگو خواهد نمود.

کارشناسان سیاسی کشور بر این باور هستند که  مقامات هندی ریس جمهور افغانستان را  متقاعد کنند تا پیمان امنیتی با امریکا را امضا کنند.

حامد کرزی جهت یک سفر رسمی در راس یک هیات عالی رتبه دولتی عازم هند گردید

حامد کرزی جهت یک سفر رسمی در راس یک هیات عالی رتبه دولتی عازم هند گردید