تاریخ نشر: قوس ۲۱, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

رمضان بشر دوست و یک افسر پلیس پاکترین مقام ها در افغانستان

شماری از نهادهای مدنی، داکتر رمضان بشردوست، عضو مجلس نمایندگان و نصیر، یک افسر پولیس ترافیک را به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد اداری،

به عنوان شفاف‌ترین شخصیت‌های سال ۱۳۹۲ در افغانستان معرفی کرده‌اند.

داکتر رمضان بشردوست که دو دور است به عنوان نماینده ولایت کابل در مجلس نمایندگان فعالیت می‌کند، از منتقدین اصلی فساد اداری در افغانستان به شمار

می‌رود. آقای بشردوست، بخشی از معاش ماهوار خود را که از پارلمان می‌گیرد، در میان مردم بی‌بضاعت و دانشجویان توزیع می‌کند.

هم‌چنین نصیر، یک افسر پولیس که از سوی نهادهای مدنی به عنوان یکی از شخصیت‌های شفاف و مبارز ضد فساد اداری معرفی شده است، نزدیک به بیست و

پنج سال است که به حیث پولیس ترافیک در چهارراهی‌های شهر کابل ایفای وظیفه می‌کند.

نصیر می‌گوید که او تاحال دست به اخاذی نزده و مبلغی که به عنوان معاش برایش از طرف دولت داده شده، به آن قناعت کرده است.

این افسر پولیس ترافیک، فعلا در چهارراهی شیرپور ایفای وظیفه می‌کند. وزارت امور داخله نیز از فعالیت این افسر ستایش کرده و آن را «قهرمان» خوانده

است.

این در حالیست که افغانستان در صدر کشورهای آلوده به فساد اداری موقعیت دارد. فساد اداری در این کشور، از جمله چالش‌های مهم فرا روی دولت به شمار

می‌رود. هرچند مقام‌های ارشد دولتی به ویژه رییس‌جمهور بارها بر ریشه‌کردن فساد از ادارات دولتی تاکید کرده، اما براساس گزارش‌هایی که اخیرا منتشر شده،

تاکنون هیچ کاهش در فساد در افغانستان بوجود نیامده است.

رمضان بشر دوست و یک افسر پلیس پاکترین مقام ها در افغانستان

رمضان بشر دوست و یک افسر پلیس پاکترین مقام ها در افغانستان