تاریخ نشر: قوس ۱۹, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

کمیته مشترک کاری وزارت های امور داخله افغانستان و ایران با اشتراک معینان امنیتی امروز در کابل تشیکل جلسه داد

 نشستی که به اشتراک سترپاسوال محمد ایوب سالنگی معین ارشد امور امنیتی وزرات امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان و علی عبدالهی معاون امنیتی و انتظامی وزارت امور داخله ایران، برگزار شده بود، در مورد تقویت همکاری های دو جانبه میان پولیس سرحدی افغانستان و ایران به ویژه افزایش همکاری های مرزی میان نیروهای مرزی دو کشور، گفت گو صورت گرفت._-2518

معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله کشور گفت که در دومین نشست کمیته مشترک، در مورد چگونگی تقویت همکاری های مرزی میان پولیس سرحدی افغانستان و ایران، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، جلوگیری از رفت و آمد غیر قانونی افراد، و افزایش همآهنگی میان نیروهای مرزی دو کشور  بحث و گفت و گو صورت گرفت.
وی تصریح کرد که در این نشست، وزارت امور داخله افغانستان، خواستار بهبود وضعیت مهاجرین افغانستان مقیم ایران شده و بر دسترسی مهاجرین افغانستان به خدمات آموزشی و صحی در ایران و هم چنان تسهیل صدور ویزا از سوی سفارت آن کشور در کابل به مهاجرین افغانستان، تاکید نموده است.
در همین حال، معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان، بر تبادل تجارب میان پولیس دو کشور و نیز پرهیز از حرکت هایی که باعث بروز تنش های مرزی میان دو کشور می گردد، تاکید نموده و صورت جلسه یی را که در آن چارچوب همکاری ها میان پولیس مرزی افغانستان و ایران مشخص شده، به امضا رسانیده است.
در پایان نشست یاد شده، معینان امنیتی وزارت های امور داخله دو کشور، از قوماندانی عمومی پولیس سرحدی افغانستان دیدار نمودند. در این دیدار که اعضای هیات وزارت داخله کشور ایران نیز حضور داشتند از چگونگی پیشرفت ها در پولیس سرحدی افغانستان آگاهی حاصل نموده و خواستار تبادل تجارب این نیرو ها با نیروهای مرزی آن کشور گردیدند .

کمیته مشترک کاری وزارت های امور داخله افغانستان و ایران با اشتراک معینان امنیتی امروز در کابل تشیکل جلسه داد

کمیته مشترک کاری وزارت های امور داخله افغانستان و ایران با اشتراک معینان امنیتی امروز در کابل تشیکل جلسه داد