تاریخ نشر: قوس ۱۹, ۱۳۹۲
خبرها / منطقه / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

ولادیمیر پوتین ریس جمهور روسیه حکم تعطیلی یکی از بزرگترین خبرگزاری های دولتی ریا نووستی را امضا کرد

 رییس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین دستور مسدود شدن آژانس خبری دولتی  ریا نووستی را داده است تا یک آژانس جدید بین المللی روسیه امروز یا «Russia Today» ایجاد شود.

این فرمان امروز در صفحه انترنتی ریاست جمهوری روسیه نشر شد.

بر اساس فرمان پوتین، Russia Today، ساختمان مربوط به ریا  نووستی را می تواند استفاده کند و در مورد پالیسی های حکومت روسیه و از نحوه زنده گی روس ها به جهان گزارش دهد.

خبرگزاری ریا نووستی  یکی از بزرگترین خبرگزاری ها در روسیه بود که بیش از ۵۰۰۰ هزار نفر در ان کار می کرد.

ولادیمیر پوتین ریس جمهور روسیه حکم تعطیلی یکی از بزرگترین خبرگزاری های دولتی ریا نووستی را امضا کرد

ولادیمیر پوتین ریس جمهور روسیه حکم تعطیلی یکی از بزرگترین خبرگزاری های دولتی ریا نووستی را امضا کرد