تاریخ نشر: قوس ۱۸, ۱۳۹۲
جهان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

نخست وزیر تایلند پارلمان این کشور را لغو کرد

نخست وزیر تایلند ینگلیک شیناواترا امروز پارلمان را لغو کرد و خواهان برگزاری انتخابات قبل از وقت در این کشور شده است.

اعتراض ها و برخورد با پولیس در تایلند از دو هفته به این سو ادامه دارند.

معترضین خواهان برکناری نخست وزیر و ختم  نفوذ برادر وی تکسین شیناواترا شده بودند.

با وجود این اعلام  نخست وزیر تایلند، رهبران معترض ضد حکومتی بر راه اندازی تظاهرات گسترده به هدف روی کار آمدن یک ادارهء غیر انتخابی برای پیشبرد امور تایلند تاکید کرده اند.

پولیس تخمین می کند که بیشتر از 50 هزار تن در اعتراض های امروز در مناطق مختلف بنگکاک شرکت کرده اند.

نخست وزیر تایلند پارلمان این کشور را لغو کرد

نخست وزیر تایلند پارلمان این کشور را لغو کرد