تاریخ نشر: قوس ۱۷, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

سید غلام حسین فخری به حیث رئیس عمومی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری مقرر گردید.

رییس جمهوری اسلامی افغانستان به تاسی از حکم فقره 13 ماده 64 قانون اساسی افغانستان و به پاس خدمات شایسته و قابل قدر، صداقت و ایمانداری در اجرای

امور، تقرر محترم دگرجنرال سید غلام حسین “فخری” را در بست خارج رتبه به حیث رئیس عمومی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری، با امضای فرمانی

منظور نمود.

سید غلام حسین فخری یک از محدود چهرهای لایق وشایسته است که در کادر های مهم دولتی  انجام وظیفه نموده است .

گفته می شود سید حسین فخری پیش از این به عنوان معاون عمومی امنیت ملی افغانستان کار می کرد.

سید غلام حسین فخری به حیث رئیس عمومی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری مقرر گردید.

سید غلام حسین فخری به حیث رئیس عمومی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری مقرر گردید.