تاریخ نشر: قوس ۱۷, ۱۳۹۲

وزیر داخله افغانستان در نشست دو روزه وزرای خارجه ناتو در بروگسل شرکت کرد

محمد عمر داوودزی وزیر امور داخله کشور با اشتراک در نشست وزیران امور خارجه ناتو در بروکسل، در مورد پیشرفت های نیروهای امنیتی افغانستان، در روند انتقال مسوولیت های امنیتی و امنیت انتخابات سخن گفت.

 وزیر امور داخله کشور محمد عمر داودزی، در مورد پیشرفت های پولیس ملی در سال های اخیر در کنفرانس  بروکسل گفت،  کمک جامعه ی جهانی  به پولیس ملی افغانستان، باعث پیشرفت های چشمگیری نایل گردیده و امروزه این نیروها نقش مهمی در تامین امنیت، تنفیذ قانون و مبارزه با تروریزم به عهده گرفته اند.

وزیر امور داخله، هم چنان از آماده گی های پولیس ملی در امر تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی پیشرو گفته است  که در چارچوب برنامه ی امنیتی انتخابات، نیروهای پولیس آماده اند تا در همکاری با سایر نیروهای امنیتی ملی، زمینه ی برگزاری انتخابات را در یک فضای امن برای مردم  افغانستان فراهم سازند.
محمد عمر داوودزی، وزیر امور داخله کشور، در همین حال، با تاکید بر اهمیت همکاری اعضای ناتو در ساخت و ساز پولیس ملی افغانستان، گفت که در 12 سال گذشته سهم فعالی که کشور های عضو ناتو در تجهیز، تمویل و آموزش نیروهای پولیس ملی افغانستان به عهده گرفتند، باعث شد که این نیروها به گونه ی چشمگیری از ظرفیت و توانایی بالایی در پیشبرد امور امنیتی برخوردار شده و با در صد بالایی از اطمینان نیاز های امنیتی کشور را بر آورده بسازند.
وزیر امور داخله در نشست وزیران  امور خارجه ناتو بیان داشت که سهم گیری پولیس ملی افغانستان در پذیرفتن مسوولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی، نمونه ی خوبی از همکاری و مشارکت استراتیژیک افغانستان و ناتو در عرصه ی امنیتی است که دور نمای روشنی را از تداوم این همکاری ها ترسیم نموده و با ادامه ی کمک های ناتو به نیروهای امنیتی افغانستان به ویژه پولیس ملی، دست آورد های گذشته در این زمینه استحکام خواهد یافت.
در سفر دو روزه یی که وزیرامور داخله جمهوری اسلامی افغانستان به بروکسل داشت، با شماری از مقام های ارشد ناتو، از جمله اندرس فوگ راسموسن، دبیر کل ناتو، جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا و ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا، نیز به گونه جداگانه دیدار  و گفت و گو داشته و در این دیدار ها پیشرفت های پولیس ملی افغانستان و چگونگی کمک های ناتو با این نیروها را در آینده مورد بررسی قرار داد.
در این دیدار ها، وزیر امور داخله کشور، دست آورد ها، پیشرفت ها و چالش های فرا راه پیشرفت پولیس ملی افغانستان را با مقام های یاد  شده مورد بحث قرار داده و خواستار تداوم کمک های بیشتر در عرصه  ی تمویل، تجهیز و آموزش این نیروها گردید.

اینکه چرا اقای ضرار احمد مقبل وزیر خارجه افغانستان در این نشست  اشتراک نکرده و بجای ایشان  وزیر داخله افغانستان محمد عمر داوودزی شرکت کرده هنوز مشخص نیست.

وزیر داخله افغانستان در نشست دو روزه وزرای خارجه ناتو در بروگسل شرکت کرد

وزیر داخله افغانستان در نشست دو روزه وزرای خارجه ناتو در بروگسل شرکت کرد