تاریخ نشر: قوس ۱۶, ۱۳۹۲
خبرها / ورزش | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

برنامه کامل ديدارهاي گروهي جام جهاني 2014 برزیل

س از برگزاري مراسم قرعه‌کشي مرحله نهايي جام جهاني 2014 برزيل، ديدار افتتاحيه ايم دوره از مسابقات روز 12 جون مصادف با 22 خرداد در سائوپائولو برگزار مي‌شود.Unknown

برنامه کامل ديدارهاي جام جهاني 2014 برزيل به شرح زير است:

گروه A

12 جون (22 خرداد)

برزيل – کرواسي (سائوپائولو ساعت 17 به وقت محلي)

13 جون (23 خرداد)

مکزيک ـ کامرون (ناتال ـ ساعت 13 به وقت محلي)

17 جون (27 خرداد)

برزيل ـ مکزيک (فورتالزا ـ ساعت 16 به وقت محلي)

18 جون (28 خرداد)

کامرون ـ کرواسي (مانائوس ـ ساعت 15 به وقت محلي)

23 جون (2 تير)

کامرون ـ برزيل (برازيليا ـ ساعت 17 به وقت محلي)

کرواسي ـ مکزيک (رسيف ـ ساعت 17 به وقت محلي)

گروه B

13 جون (23 خرداد)

اسپانيا ـ هلند (سالوادور ـ ساعت 16 به وقت محلي)

شيلي ـ استراليا (کوئيابا ـ ساعت 18 به وقت محلي)

18 جون (28 خرداد)

اسپانيا ـ شيلي (ريودوژانيرو ـ ساعت 19 به وقت محلي)

استراليا ـ هلند (پرتوآلگره ـ ساعت 13 به وقت محلي)

23 جون ( 2 تير)

استراليا ـ اسپانيا (کورتيبا ـ ساعت 13 به وقت محلي)

هلند ـ شيلي (سائوپائولو ـ ساعت 13 به وقت محلي)

گروه C

14 جون (24 خرداد)

کلمبيا ـ يونان (بلوهورزونته ـ ساعت 13 به وقت محلي)

ساحل عاج ـ ژاپن (رکيفه ـ ساعت 19 به وقت محلي)

19 جون (29 خرداد)

کلمبيا ـ ساحل عاج (برزيليا ـ ساعت 13 به وقت محلي)

ژاپن ـ يونان (ناتال ـ ساعت 19 به وقت محلي)

24 جون (3 تير)

ژاپن ـ کلمبيا (کوئيابا ـ ساعت 16 به وقت محلي)

يونان ـ ساحل عاج (فورتالزا ـ ساعت 17 به وقت محلي)

گروه D

14 جون (24 خرداد)

اروگوئه ـ کاستاريکا (فورتالزا ـ ساعت 16 به وقت محلي)

انگليس ـ ايتاليا (مانائوس ـ ساعت 21 به وقت محلي)

19 جون (29 خرداد)

اروگوئه ـ انگليس (سائوپائولو ـ ساعت 16 به وقت محلي)

20 جون (30 خرداد)

ايتاليا‌ ـ کاستاريکا (رکيفه ـ ساعت 13 به وقت محلي)

24 جون (3 تير)

ايتاليا ـ اروگوئه (ناتال ـ ساعت 13 به وقت محلي)

کاستاريکا ـ انگليس (بلوهوريزنته ـ ساعت 13 به وقت محلي)

گروه E

15 جون (25 خرداد)

سوئيس ـ اکوادور (برازيليا ـ ساعت 13 به وقت محلي)

فرانسه ـ هندوراس (پرتوآلگره ـ ساعت 16 به وقت محلي)

 20 جون (30 خرداد)

سوئيس ـ فرانسه (سالوادور ـ ساعت 16)

هندوراس ـ اکوادور (کوريتيبا ـ ساعت 19)

25 جون (4 تير)

هندوراس ـ سوئيس (مانائوس ـ ساعت 16)

اکوادور ـ فرانسه (ريودوژانيرو ـ ساعت 17)

گروه F

15 جون (25 خرداد)

آرژانتين ـ بوسني هرزگوين (ريودوژانيرو ـ ساعت 19)

16 جون (26 خرداد)

ايران ـ نيجريه (کوريتيبا ـ ساعت 16)

21 جون (31 خرداد)

آرژانتين ـ ايران (بلوهوريزونته ـ ساعت 13)

نيجريه ـ بوسني هرزگوين (کوئييابا ـ ساعت 18)

25 جون (4 تير)

نيجريه ـ آرژانتين (پورتوآلگره ـ ساعت 13)

بوسني هرزگوين ـ ايران (سالوادور ـ ساعت 13)

گروه G

16 جون (26 خرداد)

آلمان ـ پرتغال (سالوادور ـ ساعت 13)

غنا ـ آمريکا (ناتال ـ ساعت 19)

21 جون (31 خرداد)

آلمان ـ غنا (فورتالزا ـ ساعت 16)

22 جون (يکم تير)

آمريکا ـ پرتغال (مانائوس ـ ساعت 15)

26 جون (5 تير)

آمريکا ـ آلمان (رکيفه ـ ساعت 13)

پرتغال ـ غنا (برازيليا ـ ساعت 13)

گروه H

17 جون (27 خرداد)

بلژيک ـ الجزاير (بلوهوريزونته ـ ساعت 13)

روسيه ـ کره جنوبي (کوئييابا ـ ساعت 18)

22 جون (يکم تير)

بلژيک ـ روسيه (ريودوژانيرو ـ ساعت 19)

کره جنوبي ـ الجزاير (پورتوآلگره ـ ساعت 13)

26 جون (5 تير)

کره جنوبي ـ بلژيک (سائوپائولو ـ ساعت 17)

الجزاير‌ ـ روسيه (کوريتيبا ـ ساعت 17)

برنامه کامل ديدارهاي گروهي جام جهاني 2014 برزیل

برنامه کامل ديدارهاي گروهي جام جهاني 2014 برزیل