تاریخ نشر: قوس ۱۲, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

۵۰۰ تن ازافسران جوان پولیس ملی افغانستان از اکادمی افسری ترکیه فارغ شدند

معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله همرا با شماری از رییسان و جنرالان وزارت  داخله جمهوری اسلامی افغانستان به هدف شرکت در مراسم فراغت نزدیک به پنجصد تن از افسران جوان پولیس ملی افغانستان در اکادمی افسری شهر سیواس ترکیه، چند روز پیش به این کشور سفر کرده بود.

معین ارشد امور امنیتی پیش از شرکت در مراسم فراغت افسران، با شماری از مقامات بلند پایه پولیس ترکیه به ویژه قومندان عمومی پولیس ترکیه، قومندان
نیروهای ژاندارم ترکیه، قومندانی اکادمی پولیس سیواس، والی سیواس و رییس اکادمی گارنیزیون ترکیه گفتگو کرد.
در جریان این گفت و گو ها، معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله، از همکاری های ترکیه در بخش آموزش پولیس ملی کشور، حضور موثر نیروهای امنیتی آن کشور در افغانستان و همکاری های تجارتی میان دو کشور، ستایش کرده خواستار ادامه همکاری این کشور با افغانستان شد.
همچنان معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله، در دیدار با مقام های پولیس ترکیه، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و هراس افگنی را از مسایلی عنوان کرد که فرا راه امنیت و ثبات افغانستان و منطقه چالش های بزرگی را ایجاد کرده و نیاز به مبارزه جدی منطقه یی دارد.
وی تصریح کرد که این پدیده ها رابطه ی مستقیم و ارگانیک با همدیگر داشته و مبارزه با آن نیز نیازمند همکاری و تلاش مشترک کشور های منطقه است.
استرپاسوال محمد ایوب سالنگی معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله، از همکاری های قبلی ترکیه در این زمینه ها قدردانی نموده، در حالی که خواستار افزایش سطح همکاری های منطقه یی در این خصوص شد، تاکید کرد که نقش هکاری ترکیه با پولیس افغانستان، در مبارزه با این پدیده ها، به ویژه از طریق آموزش و تجهیز نیروهای پولیس ملی افغانستان، بسیار مهم است.
در همین حال مقامات پولیس ترکیه نیز از تلاش های هرچه بیشتر کشور شان در بخش های مختلف به ویژه تقویت و آموزش نیروهای پولیس ملی افغانستان خبر داده تعهد کردند که این تلاش ها ادامه خواهد داشت.

۵۰۰ تن ازافسران جوان پولیس ملی افغانستان از اکادمی افسری ترکیه فارغ شدند

۵۰۰ تن ازافسران جوان پولیس ملی افغانستان از اکادمی افسری ترکیه فارغ شدند