تاریخ نشر: قوس ۱۰, ۱۳۹۲
جهان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

معترضان در تایلند ساختمان دولت را اشغال کردند

درگیری میان معترضان  علیه دولت ونیروهای  امنیتی تایلند دربانکوک،  باعث  مسدود  شدن  پارلمان  و تصرف ساختمان دولت و ساختمان وزارت كشور شدند.

پلیس برای  سرکوب  معترضان از گاز اشک آور استفاده میکنند. گزارش  ها حاکی ازاین است  که تظاهر کنندگان یکی از کانال های  مهم تلویزیون وابسطه به

دولت را به دست گرفت اند . علاوه بر این، پلیس از مرگ پنج نفردر بانکوک  در جریان درگیری های خیابانی بین طرفداران دولت و مخالفان را تایید کرد.

گفته می شود که این ۵ نفر دانشجویی دانشگاه دولتی تایلند بوده است که در جریان تظاهرات  شرکت داشته اند.

برای محافظت از ساختمان های دولتی از تظاهرکنندگان در پایتخت نیروهای نظامی اعزام  کرده است.

اعتراض تظاهر کنندگان با برنامه ریزی برای جلوگیری از سازمان های دولتی، گروه ها و کانال آغاز شد. رهبر ترافیک گزارش داد که در روز یکشنبه مخالفان قصد به تصرف خود در کاخ دولت، که در بخش تاریخی از بانکوک واقع شده است.

گزارش شده است که  شیناواترا نخست وزیر تایلند به یک محل امن در خارج از ساختمان، تظاهرکنندگان ضد دولتی که یورش برده است  منتقل شده است.

تظاهرات در بانگوگ همچنان ادامه دارد

گزارشات بیشتر را تا روشن شدن بیشتر وضعیت در تایلند نشر خواهیم گرد

معترضان در تایلند ساختمان دولت را اشغال کردند

معترضان در تایلند ساختمان دولت را اشغال کردند