تاریخ نشر: عقرب ۳۰, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

رئیس جمهور کرزی در لویه جرگه: شرط قرارداد امنیتی با امریکا امنیت و صلح است

حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با سخنرانی افتتاحیه خویش جرگه مشورتی را که امروز کار خویش را به منظور بحث روی قرارداد امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا آغاز کرد، رسماً افتتاح نمود.

رئیس جمهور در این سخنرانی گفت: اگر امریکا قرارداد امنیتی را با ما امضای می کند، ما از آنها امنیت و صلح می خواهیم و امنیت و صلح شرط این قرارداد است.

رئیس جمهور کرزی افزود: اگر این قرارداد و موافقتنامه همکاری ستراتیژیک با امریکا برای افغانستان امنیت و صلح بیآورد، به منفعت ماست.

حامد کرزی گفت که من مطلقاً به این مسئله ملتفت شده ام که اگر امریکا و پاکستان در آوردن صلح با ما ایستاده شوند، هر دو کشور افغانستان و پاکستان امن می شوند.

رئیس جمهور با اشاره به تاریخ کشور خاطر نشان کرد: افغانستان در ۴۰ سال گذشته، برنده جنگ و جهاد شد اما در سیاست شکست خورد.

وی خطاب به شرکت کننده گان لویه جرگه مشورتی گفت: هر فیصله که در ارتباط به این قرارداد می کنید، تدبیر سیاسی و عاقبت اندیشی داشته باشید زیرا تصامیم را که امروز می گیرید برای نسل های آینده افغانستان تهداب خیر و یا شر را می گذارید.

رئیس جمهور کرزی تصریح کرد: اگر شما این قرارداد را پذیرفتید و شورای ملی آنرا تصویب کرد، این قرارداد زمانی به امضا برسد که انتخابات به صورت درست و باعزت و در فضای امن صورت گرفته باشد و ما این را دانسته باشیم که بسوی امن در حرکت هستیم و امریکا در این زمینه با ما همکار شود.

رئیس جمهور کشور در رابطه به انتخابات گفت: من یک انتخابات با امن و با عزت می خواهم، انتخاباتی که ملت ما به تمام اختیار خویش به کاندیدان مورد نظر خود رای بدهد.загруженное (1)

حامد کرزی خطاب به شرکت کننده گان جرگه مشورتی گفت: امروز در اینجا گرد هم آمده اید تا در یک امر نهایت مهم حیاتی برای افغانستان بحث و مذاکره کنید، امیداورم مجلس امروزی و بحث های تان برای ختم درد و رنج مردم مظلوم افغانستان یک گام محکم و حقیقی باشد.

حامد کرزی تاکید کرده گفت که جرگه مشورتی فقط به یک هدف برگزار گردیده است، بحث و غور نهایت عمیق در مورد قرارداد امنیتی که امریکا خواهان امضای آن با افغانستان است و جرگه مشورتی هیچ اجندای دیگری ندارد و امیدوارم اجندای دیگری در آن مطرح نشود.

رئیس جمهور با اشاره بر اینکه فیصله های شرکت کننده گان جرگه مشورتی فیصله مردم افغانستان است، از اعضای جرگه مشورتی خواست تا با آزادی کامل و با در نظر داشت منافع ملی افغانستان، غور و فیصله کنند.

رئیس جمهور در مورد مذاکرات روی مسوده قرارداد امنیتی گفت که پس از مذاکرات و بحث های همه جانبه با امریکا به توافقاتی بجز حوزه صلاحیت قضایی که در اختیار دولت افغانستان نیست و از صلاحیت های ملت افغانستان است، دست یافتیم.

حامد کرزی افزود: چیزیکه من در این قرارداد به آن تاکید کرده ام، امنیت خانه های مردم افغانستان است که نیروهای آنها از رفتن به خانه های مردم افغانستان منع شوند و همچنان تقویت افغانستان و عزت زنده گی مردم آن و تحکیم روابط میان افغانستان و امریکا منحیث دو کشور مستقل می باشد.

حامد کرزی تصریح کرد که امریکا همراه با ناتو می خواهد در ۹ منطقه افغانستان از جمله بگرام، کابل، هرات، مزارشریف، جلال آباد، کندهار، شیندند، گردیز و هلمند پایگاه داشته باشد.

رئیس جمهور با اشاره بر اینکه سود و ضرر این قرارداد برای افغانستان چیست، گفت: در حقیقت این قرارداد برای ما موقع می دهد تا ما از مرحله گذار خود را به مرحله ثبات برسانیم.

رئیس جمهور کرزی در لویه جرگه: شرط قرارداد امنیتی با امریکا امنیت و صلح است

رئیس جمهور کرزی در لویه جرگه: شرط قرارداد امنیتی با امریکا امنیت و صلح است