تاریخ نشر: عقرب ۲۷, ۱۳۹۲

نیش های زهرآگین و مرگبار طالبان به ملت افغانستان؛ یادداشتی از امرالله صالح


امرالله صالح رییس پیشین امنیت ملی افغانستان، معتقد است منطق تضرع باگروه طالبان پذیرفتن شکست است. او نیش های زهرآگین طالبان به ملت افغانستان را طی سالهای مختلف چنین لیست میکند.

FC9C6F21-4D79-4DC4

امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان و رهبری جریان سبز افغانستان

– اعدام صحرایی و بدون محاکمه دوکتور نجیب الله در سال1996

– تطبیق سیاست منع موسیقی – مکتب – زن ستیزی – تبعیض تحت عنوان مختلف و تطبیق سیاست حذف شروع از سال 1996 الی سقوط شان در سال 2001 .

– اعدام صحرایی شهید عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان درغزنی

– تطبیق سیاست زمین سوخته و قتل عام در شمالی سال 1998

– قتل عام در یکاولنگ 1998

– قتل عام در مزار شریف سال 1998

– کوچ اجبار قسمت هایی از مردم تخار در سال 1999

– تخریب مجسمه های بودا و دیگر آثار تاریخی در بامیان در سال 2001

– سهم در ترور شهید احمدشاه مسعود در سال 2001

آغاز کشتار بزرگان قومی در قندهار 2005

– آغاز حملات انتحاری در شهر ها از 2006 الی اکنون

– حمله بر قبرستان و مراسم دفن – آغاز آن از جنازه مرحوم محمد حکیم تینوال

– حمله بر هوتل ها و مهمانخانه ها در کابل و شهر های دیگر شروع از سال 2007 الی اکنون .

– حمله بر مراسم دولتی و جشن های ملی آغاز از 2008

– اختطاف کارمندان ملل متحد و موسسات خیریه بخاطر جزیه گیری شروع از سال 2004 الی اکنون .

– برای اولین بار در تاریخ افغانستان بریدن سر انسان شروع از سال 2006 توسط ملا داد الله الی اکنون ادامه دارد.

– زهر پاشی در مکاتب شروع از سال 2008 الی اکنون

– استفاده از لباس زن بخاطر اجرای حملات انتحاری آغاز از سال 2009

– بمب گذاری در مسجد و پا گذاشتن بر قدسیت خانه خدا شروع از سال 2005 در قندهار که در آن فرمانده خاکریزوال شهید گردید.

– ترور شهید استاد ربانی رییس صلح در سال 2011 کسیکه با تمام تردید از نیت طالبان بازهم میخواست در جاده صلح قدم بردارد.

– بریدن سر اطفال به اتهام جاسوسی در قندهار شروع از سال 2012

این فهرست دراز است اما .. مزرعه ها – مکاتب – مساجد – قبرستان ها – جرگه ها – هوتل ها – آثار تاریخی – پل ها و پلچک ها – علمای دین – بزرگان قومی – مراسم عروسی – اتوبوس های شهری – از شر این گروه در امان نبوده است . منطق تضرع با این گروه در چیست ؟ باید مواجه به شکست شوند.

نیش های زهرآگین و مرگبار طالبان به ملت افغانستان؛ یادداشتی از امرالله صالح

نیش های زهرآگین و مرگبار طالبان به ملت افغانستان؛ یادداشتی از امرالله صالح