تاریخ نشر: عقرب ۲۵, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

حمله انتحاری در نزدیکی محل برگزاری لویه جرگه مشورتی، شهر کابل را تکان داد

1311161_apعصر امروز یک حمله انتحاری  که در مقابل دانشگاه استاد ربانی و در نزدیکی محل برگزاری لویه جرگه مشورتی به وقوع پیوست جان حداقل ده تن را گرفت و دهها تن دیگر را زخمی کرد.

شاهدان عینی به خبرگزاری افق گفتند که به تعقیب حمله، تیراندازی نیز تا لحظاتی ادامه داشت و اما نیروهای امنیتی زود به ساحه حجوم برده و کنترول ساحه را بدست گرفتند. این شاهدان همچنان از تخریب دهها موتر و دکانها در محل حادثه خبر میدهند

مقامات امنیتی میگویند در این رویداد حمله کنند انتحاری موتر بمبگذاری شده خودرا بر موتر اردوی ملی کوبیده و منفجر کرده است.

جنرال ظاهر، قوماندان امنیه کابل با تائید این خبر میگوید که مهاجم انتحاری با یک موتر مملو از مواد انفجاری خود را در نزدیکی دانشگاه استاد ربانی و در مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل منفجر کرد.

او همچنان تائید میکند که در این رویداد ده نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شده اند

در همین حال يكي از استادان دانشگاه كابل داكتر كريم بيژن كه در محل حادثه حضور داشت ميگويد شدت انفجار به حدي بود كه تمام شيشه هاي ساختمان هاي هم جوار شكست و نيرو هاي امنيتي سریعا راه ها را مسدود كردند.

شماری از کارشناسان به تندی از این رویداد انتقاد کرده و آنرا سوال برانگیز میدانند. آنان میگویند چگونه این حمله کننده توانسته است از هشت چک پوست امنیتی بگذرد و خودش را نزدیک خیمه لویه جرگه برساند. و اینکه آیا نشست لویه جرگه مشورتی روزهای بعد به آرامی برگزار خواهد شد؟

قراراست تا چند روز دیگر لویه جرگه مشورتی در این خیمه برگزارگردد  و هزارها تن از سراسر افغانستان پیمان امنیتی کابل-واشنگتن را به بحث گیرند.

حمله انتحاری در نزدیکی محل برگزاری لویه جرگه مشورتی، شهر کابل را تکان داد

حمله انتحاری در نزدیکی محل برگزاری لویه جرگه مشورتی، شهر کابل را تکان داد