تاریخ نشر: عقرب ۲۵, ۱۳۹۲

آغاز پرواز های مستقیم هرات -دهلی از میدان هوایی هرات

برای نخستین بار درجریان یازده سال اخیر ، پرواز های مستقیم ازهرات  به دهلی از میدان هوایی هرات آغازشد.

A340_Safi_YA-TTB_EDDF_02

پرواز های هرات – دوبی وهرات – دهلی توسط شرکت هوایی «صافی» راه اندازی شده است.

به گزارش «خبرگزاری افق» از هرات، همزمان با آغازنخستین پروازمستقیم ازمیدان هوایی هرات – دهلی ؛ سیدفضل الله وحیدی والی هرات از پروازهای مستقیم هرات – دبی درآینده نزدیک خبرداد.

به باور والی هرات، پروازهای بین المللی یک ضرورت حتمی به منظور بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی هرات خواهد بود.

لازم به ذکر است که پرواز های هرات – دوبی وهرات – دهلی توسط شرکت هوایی صافی «Safi Airways» راه اندازی شده است.

پروازهای مستقیم هرات – دهلی باچندسال تاخیر ازمیدان هوایی هرات آغاز یافت.

این درحالیست که ازسه سال قبل به بعد عازمین حج ازولایات زون غرب بصورت مستقیم ازمیدان هوایی هرات به عربستان سعودی انتقال داده میشوند.

میدان هوایی هرات که اخیراً بصورت اساسی بازسازی شده است دارای خط پروازستندرد بطول سه ونیم کیلومتر؛ ترمینال وپارکینگ پیشرفته وتمام امکانات مجهزبا معیارات بین المللی میباشد.

1454895_474838

آغاز پرواز های مستقیم هرات -دهلی از میدان هوایی هرات

آغاز پرواز های مستقیم هرات -دهلی از میدان هوایی هرات