تاریخ نشر: عقرب ۱۹, ۱۳۹۲

امنیت ملی افغانستان از دستگیری دو گروه بمبگذار و اختطافچی در ولایت ننگرهار خبرداد

ریاست امنیت ملی کشور امروز (یکشنبه) از بازداشت دو گروه بمب گذار و اختطافچی در ولایت ننگرهار در شرق کشور خبر داد.

CNSPhoto-Baron-AfghanDetaineesبه گزارش خبرگزاری بخدی، این اداره با نشر خبرنامه ای گفته است که ماموران امنیت ملی، در یک عملیات ویژه و در همکاری نزدیک با مردم یک گروپ چهار نفری بمب گذار را از مربوطات ولایت ننگرهار دستگیر کرده اند.

در خبرنامه متذکره آمده است که این یک گروه قصد داشتند تا با استفاده از بمب هایی که در اختیار داشتند، مقام های دولتی را هدف قرار دهند.

در خبرنامه گفته شده است که افراد بازداشت شده در تحقیقات ابتدایی به جرم خود اعتراف کرده و گفته اند که به دستور گروه های تروریستی طالبان، چندین انفجار را در ولایت ننگرهار انجام داده اند.

ننگرهار در شرق از ولایت های ناآرام کشور به شمار می رود که در برخی از ولسوالی های این ولایت مخالفان مسلح دولت نفوذ گسترده دارند.

با این حال در خبرنامه آمده که در یک رویداد دیگر، ماموران امنیت ملی یک گروه شش نفری از اختطافچیان را در این ولایت بازداشت کرده اند.

گفته شده که این افراد از مدت ها به این سو در ننگرهار، شماری از اطفال را اختطاف می کردند.

گفته شده است که افراد دستگیر شده در جریان تحقیقات ابتدایی به جرم خود اعتراف کرده اند و گفته اند که در بعضی مواقع شماری از آنان را به قتل می رساندند.

امنیت ملی افغانستان از دستگیری دو گروه بمبگذار و اختطافچی در ولایت ننگرهار خبرداد

امنیت ملی افغانستان از دستگیری دو گروه بمبگذار و اختطافچی در ولایت ننگرهار خبرداد