تاریخ نشر: عقرب ۱۸, ۱۳۹۲

خرابکاری طبیعت در فلیپین

بزرگترین توفان جهان (هایان) امسال فلیپین را در هم نوردید؛ بیش از چندصد قربانی گرفت، هزارها خانواده را آواره کرد، برقهای اکثر قسمتهای این کشور را قطع کرد و صدها پرواز داخلی و خارجی را تعطیل کرد.

اما واقعا امروز در فلیپین چگونه گذشت؟

typhoon haiyan

PHILIPINES-WEATHER-TYPHOON

_71010832_019922965reut

1383992540000-EPA-PHILIPPINES

_71011022_019923102reut

_71009983_019922448

typhoon phil

PHILIPINES-WEATHER-TYPHOON

Displaying ۱ نظر
نظرشما چیست؟

خرابکاری طبیعت در فلیپین

خرابکاری طبیعت در فلیپین