تاریخ نشر: عقرب ۱۵, ۱۳۹۲

افغانستان برای ثابت نگهداشتن نرخ در بازار ها یک میلیون تُن تیل از روسیه می خرد

حکومت افغانستان می خواهد تا نیازمندی های مردم را در خصوص تامین انرژی، امسال از روسیه خریداری کند.

E8B1A93C-45D7-4226مزمل شینواری معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید: قرار است تا به همین منظور یک میلیون تُن پطرول و دیزل از روسیه خریداری شود تا به این ترتیب از افزایش نرخ مواد سوخت در کشور جلوگیری شود.

آقای شینواری در صحبت با موسسه موسوم به صدای روسیه گفته است: با نزدیک شدن سرما، نرخ پطرول، گاز و دیزل به صورت سر سام آور بلند می رود.

به گفته او، برای ثابت نگهداشتن نرخ در بازار ها، قرار است یک هیات به زودی به مسکو سفر کند و قرارداد خرید یک میلیون تن مواد سوخت را با مقامات روسی امضا کند.

معین وزارت تجارت و صنایع همچنان می گوید: در صورت تفاهم با مقامات روسیه، شاید تفاهمنامه درازمدت خرید نفت با آن کشور امضا شود.

آقای شینواری در مورد شکایاتی هم سخن گفت که تاجران افغان در خصوص وارد کردن نفت از سرحد مشترک ازبکستان با افغانستان با آن روبرو اند.

به گفته او، اموال تجارتی برای یک مدت طولانی در سرحد افغانستان و ازبکستان باقی می مانند.

معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان افزود: در حال حاضر با برخی از موسسات ازبکستان، مسایل تخنیکی تجار افغان حل شده است.

به گفته او، به زودی یک توافقنامه تجارتی و ترانزیتی میان مقامات دو کشور امضا خواهد شد که بر اساس آن افغانستان خواهد توانست تا اقلام صادراتی خود را به شرایط و مراحل بهتر از طریق ازبکستان به سایر کشور ها بفرستد.

افغانستان و روسیه در سال 2011 میلادی، یک تفاهم را در خصوص واردات نفت و سکتور انرژی امضا کردند.

بر اساس این سند، شرکت های دولتی و خصوصی افغانستان در سال 2011، از شرکت گاز پروم حدود شش صد هزار تن نفت خریداری کردند و این ارقام در سال 2012 به حدود هشت صد هزار تن رسید، اما طوری به نظر می رسد که معامله جدید کاملاً بی مانند است.

افغانستان برای ثابت نگهداشتن نرخ در بازار ها یک میلیون تُن تیل از روسیه می خرد

افغانستان برای ثابت نگهداشتن نرخ در بازار ها یک میلیون تُن تیل از روسیه می خرد