تاریخ نشر: عقرب ۱۱, ۱۳۹۲

کابل نو چگونه خواهد بود؟ +عکس

کابل قلب افغانستان است، شهری که در حدود 4 ملیون جمعیت در آن زندگی میکند. در حال حاضر تراکم بیش از حد جمعیت ازیک سو و نبود امکانات کافی از سوی دیگر زندگی شهروندان این شهر را با مشکلات فراوانی روبرو کرده است. 

اما با آن هم تقریبا همه به آینده زیبای این شهر خوشبین هستند. در همین حال ساختن یک شهر خوب، پاک و مطابق ستندرد های امروز جهان در کابل فعلی خیلی مشکل و تقریبا دور از امکان است به این خاطر حکومت افغانستان و شهرداری کابل طرحی را ساخته اند بنام «کابل نو» یا «کابل جدید» که در آن از اول تمام نقشه ها و ساخت و سازها مطابق ستندرد و پلان شده باشد.

شاید برای بسیاری از ما و شما این سوال پیش آمده باشد، که کابل نو چگونه خواهد بود؟

لذا ماسترپلان و عکسهای این شهر را برای شما اینجا میگذاریم.

new kabul (2)

new kabul (4)

new kabul (5)

new kabul (6)

new kabul (7)

new kabul (8)

new kabul (9)

new kabul (10)

new kabul (11)

new kabul (12)

new kabul (13)

new kabul (14)

new kabul (15)

new kabul (16)

new kabul (17)

new kabul (18)

کابل نو چگونه خواهد بود؟ +عکس

کابل نو چگونه خواهد بود؟ +عکس