تاریخ نشر: عقرب ۸, ۱۳۹۲

سند تابعیت (تذکره) جدید افغانستان + عکس

سند تابعیت جدید یا تذکره افغانستان که بزودی توسط وزارت داخله با هماهنگی وزارت مخابرات افغانستان به شهروندان کشور توزیع خواهد شد

این تذکره ها دارای چیپ های الکترونیکی میباشند که معلومات فرد دارنده در داخل آن ذخیره میشود.

و همچنان در یک طرف آن معلومات ابتدایی فرد دارنده به زبان دری و پشتو چاپ شده است و در سوی دیگر همان معلومات به زبان انگلیسی نیز چاپ شده است.

وزارت مخابرات افغانستان میگوید که این سند تابعیت با ستندرد های بین المللی ساخته شده و در تمام جهان قابل اعتبار خواهد بود. (عکسها از: وزارت مخابرات)

(عکس اول – روی کاری)

Tazkira New (1)

(عکس دوم پشت کارت)

Tazkira New (2)

سند تابعیت (تذکره) جدید افغانستان + عکس

سند تابعیت (تذکره) جدید افغانستان + عکس