تاریخ نشر: عقرب ۶, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

والی غزنی: مردم غزنی «عامل بمبگذاری کنار جاده ای» دیروز را با سنگ و چوب کشتند

مقام‌ها در ولایت غزنی گفته اند که شماری از باشندگان این ولایت که روز گذشته اعضای خانواده خود را در انفجار از دست دادند، فردی را که گمان میرود عامل بمب گذاری بوده باشد را با سنگ و چوب کشتند.

عصر روز گذشته 18 غیر نظامی که برای شرکت در یک مراسم عروسی می رفتند بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده کشته شدند.

اکثر قربانیان این رویداد را که  در ولسوالی اندر ولایت غزنی رخ داد زنان و کودکان تشکیل میدادند.

45634564564564

موسی‌خان اکبرزاده، والی ولایت غزنی

درهمین حال موسی‌خان اکبرزاده، والی ولایت غزنی به بی‌بی‌سی گفته است که باشندگان ولسوالی اندر غزنی امروز(دوشنبه) عامل این بمبگذاری را شناسایی و بعد از اعتراف او را با سنگ و چوب کشتند.

والی غزنی همچنان گفته است که مردم محل ابتدا به فرد کشته شده مشکوک بوده اند اما بعد از آنکه متهم اعتراف کرده و مسوولیت بمب گذاری را بر عهده گرفته، باشندگان هم او را زیر لت و کوب گرفته و کشته اند.

گفته میشود فرد بمب گذار به چند مورد بمبگذاری دیگر نیز اعتراف کرده است.

آقای اکبرزاده در مورد چگونگی اثبات اتهام فرد کشته شده گفته که اتهام شخص بمبگذار توسط مردم مشخص شده بود و همچنان گزارش‌های اولیه هیئت بررسی که به ولسوالی اندر فرستاده شده بود هم نشان می‌داد که بمب را فرد کشته شده جاسازی کرده بود.

ولسوالی اندر، یکی از ولسوالی های ناآرام ولایت غزنی به شمار می رود.

گفتنی است که قیام مردم علیه طالبان هم برای اولین بار از همین جا شروع شده بود.

رویداد روز گذشته که در آن 18 تن  کشته شدند یکی از خونین ترین رویداد های هفته های جاری در افغانستان خوانده شده است. بیشتر قربانیان این رویداد زنان و کودکان بودند که سوار بر یک بس به یک عروسی میرفتند.

رییس جمهور کرزی هم این رویداد را با الفاظ شدید محکوم کرد و آن را کار دشمنان مردم افغانستان خواند.

والی غزنی: مردم غزنی «عامل بمبگذاری کنار جاده ای» دیروز را با سنگ و چوب کشتند

والی غزنی: مردم غزنی «عامل بمبگذاری کنار جاده ای» دیروز را با سنگ و چوب کشتند