تاریخ نشر: عقرب ۴, ۱۳۹۲

نخست وزیر هند نه موبایل دارد، نه ایمیل شخصی که نگران جاسوسی امریکا باشد

حربه امریکا برای جاسوسی از مکالمات و مکاتبات خصوصی سران کشورهای دنیا، حداقل در مورد یک سیاستمدارعالی رتبه موثر واقع نشده است.

5DD2D64E-AC0B

منموهن سنگ، نخست وزیر هند (چب)

به گزارش رسانه های هندی منموهن سینگ، نخست وزیر این کشور از تلفن همراه و یا ایمیل شخصی در ارتباطات کاری و روزانه خود استفاده نمی کند و لذا نگرانی خاصی نسبت به این موضوع ندارد.

یکی از سخنگویان این سیاستمدار با تجربه هشتاد و یک ساله در گفتگو با تایم اف اندیا تایید کرده که آقای نخست وزیر تلفن همراه و حساب ایمیل شخصی ندارد.

این درحالیست که جاسوسی امریکا از رهبران جهان بخصوص رهبران کشورهای اروپایی از جمله شنود تلفن ها و مکالمات انگلا مرکل و افشای آن توسط سنودن در روابط میان امریکا و دولت های اروپایی تنش‌ها و چالش‌های جدی ایجاد کرده است.

کشورهای اروپایی ازجمله فرانسه، آلمان و هسپانیا در ارتباط به همین موضوع سفیران امریکا را برای پاسخگویی احضار کردند.

نخست وزیر هند نه موبایل دارد، نه ایمیل شخصی که نگران جاسوسی امریکا باشد

نخست وزیر هند نه موبایل دارد، نه ایمیل شخصی که نگران جاسوسی امریکا باشد