تاریخ نشر: عقرب ۲, ۱۳۹۲

ثبت صدها اعتراض در کميسيون شکايات انتخاباتی و پایان مهلت ثبت شکایت ها

به گفته نادرمحسنى منشى و سخنگوى کميسيون مستقل شکايات انتخاباتى، این کمیسیون ٣١٣ مورد اعتراض عليه اعلام ليست ابتدايى نامزدان رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى ثبت کرده است.

eb63149d9c12

نادرمحسنى منشى و سخنگوى کميسيون مستقل شکايات انتخاباتى افغانستان

این درحالیست که مهلت ثبت نام شکایت های انتخاباتی امروز پنج شنبه رسما به پایان رسید.

کميسيون مستقل انتخابات، بتاريخ ٣٠ ميزان اعلام کرده بود که از جمع 26 تن، ده تن به ليست ابتدايى نامزدان رياست جمهورى، و از جملۀ ٣٠٥٦ تن ٢٧٠٤ تن به ليست ابتدايی نامزدان شوراهاى ولايتى راه يافته اند.

تابعيت دوگانه، نداشتن يکصد هزار حمايت کننده و تکميل نبودن فيصدى حمايت کننده ها از ولايات؛ از دلايلى خوانده شدند که مانع راهيابی افراد يادشده به ليست ابتدايی رياست جمهورى گرديده بود.

کميسيون مستقل انتخابات بعد از اعلام لیست ابتدایی کاندیدان همچنان گفته بود کسانى که نام شان در ليست ابتدايى ذکر نشده، مى توانند اعتراض هاى شانرا تا ساعت ٥ بعد از ظهر پنج شنبه (٢ عقرب) درکميسيون شکايات انتخاباتى ثبت نمايند.

امروز که این مهلت پایان یافت نادر محسنى میگوید که تاکنون ٣١٣ مورد شکايت در سراسر کشور نسبت به اعلام ليست ابتدايى، در دفتر مرکزى کميسيون مستقل شکايات انتخاباتى و دفاترساحوى کميسيون انتخابات در ولايات، ثبت شده است.

وى گفت که از جمله اين شکايات، ٢١٣ مورد در کابل و متباقى در ولايات مختلف، از سوى مردم عام و کسانى که به ليست ابتدايى راه نيافته اند، ثبت گرديده است.

منبع خاطرنشان کرد که از مجموع شکايات، ١٧ مورد شکايت از سوى کسانى ثبت شده است که بعد از ثبت نام براى نامزدى رياست جمهورى، نام شان شامل ليست ابتدايى نشده است.

موصوف، در مورد اینکه تا حال عليه ده تنى که شامل ليست ابتدايى نامزدان رياست جمهورى شده است، شکايت ثبت گرديده يا خير؟ بدون ارائه جزئيات گفت:

«از نظرحقوقى هيچ مانع وجود ندارد که نسبت به هريک از کسانى که در ليست ابتدايى آمده اند و يا نيامده اند، شکايت درج شود؛ بنا براين امکان دارد که نسبت به بعضى از نامزدان شکاياتى درج شده باشد.»

کميسيون شکايات انتخاباتى، قبل از اعلام ليست ابتدايى نامزدان اعلام کرده بود که ٢٠ مورد شکايت عليه نامزدان رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى ثبت شده است.

در همین حال امروز که مهلت شکایت ها به لیست ابتدایی کاندید ها پایان یافته است کميسيون مستقل شکايات انتخاباتى رسما بررسى اعتراض ها را آغاز مى کند که نتایج آن بعدا اعلام خواهد شد.

ثبت صدها اعتراض در کميسيون شکايات انتخاباتی و پایان مهلت ثبت شکایت ها

ثبت صدها اعتراض در کميسيون شکايات انتخاباتی و پایان مهلت ثبت شکایت ها