تاریخ نشر: عقرب ۲, ۱۳۹۲
اجتماعی / گزارشهای ویژه | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

نامه ای به نخست وزیر بریتانیا؛ اگر مشکل بیکاری مردم حل نشود، حکومت کابل سقوط میکند

گای ویلوبی رییس موسسه «هیلوترست» نامه ای را به نخست وزیر بریتانیا ارسال کرده وگفته است درصورتیکه اقدامات جدی وبنیادی برای معضل بیکاری درافغانستان اتخاذ نشود، حکومت کابل سقوط خواهد کرد.

435634534رییس این موسسه از افزایش روزافزون آمار افراد بیکار درافغانستان به شدت ابراز نگرانی کرده وگفته است که در حال حاضر میزان بیکاری درافغانستان به مرز 27 درصد رسیده است وبیشتر جوانان بیکار درمناطق جنوبی افغانستان به دلیل موجودیت فقر اقتصادی وبیکاری به صفوف طالبان مسلح می پیوندند.

گای ویلوبی درنامه خود نوشته است که جوانان بیکار درولایت های جنوبی افغانستان بعد ازسپری کردن مراحل آموزشی، حملات انتحاری نیز انجام میدهند.

رییس این موسسه می افزاید، درصورتی که دولت افغانستان در بخش ایجاد زمینه‌های شغلی تلاش نکند، جوانان این کشور یا به مواد مخدر رو آورده ویاهم به صفوف مخالفان مسلح دولت می پیوندند.

موسسه “هیلوترست” یک موسسه خارجی است که بمنظور پاکسازی ماین درافغانستان فعالیت دارد.

نامه ای به نخست وزیر بریتانیا؛ اگر مشکل بیکاری مردم حل نشود، حکومت کابل سقوط میکند

نامه ای به نخست وزیر بریتانیا؛ اگر مشکل بیکاری مردم حل نشود، حکومت کابل سقوط میکند