تاریخ نشر: عقرب ۲, ۱۳۹۲
دانش و فناوری | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

دستگاهی که با آن میشود از دنیای واقعی به دنیای مجازی سفر کرد

محققان در دانشگاه وین دستگاهی بنام (virtualizer) ساخته اند که میتوان به کمک حسگر های حرکتی و بینایی که بر روی آن تعبیه شده است در دنیای مجازی راه رفت و به گشت و گذار پرداخت.

1380189213_virtualizer-2همچنین به واسطه ی عینک هایی سه بعدی که به تازگی وارد دنیای فناوری شده اند و به زودی به تولید انبوه می رسند می تواند کاربر را از لحاظ بینایی که یکی از مهمترین حس های انسان است در آن محیط مجازی تداعی کند

دانشمندانی که بر روی این پروژه مشغول کار هستند ایده ای داشتند که وقتی در دنیای واقعی با پا های خود قدم بر می دارید به وسیله ی روشی گام های برداشته شده را به دستگاه شبیه ساز مجازی انتقال دهند تا در محیط مجازی که توسط کامپیوتر ها به وجود آمده نیز حرکت منتقل شود و به کاربر احساس راه رفتن در محیط مجازی را انتقال دهد و حتی بتواند به راحتی در آن محیط قدم بزند، بدود، بپرد، بنشیند و بلند شود.

این دستگاه به وسیله ی کمربندی که کاربر در وسط آن قرار می گیرد و آن کمربند نیز به سه ستونی که دور دایره ی لغزنده قرار گرفتته اند متصل است، که به آن اجازه ی حرکت درجا در دایره لغزنده را می دهد.

نحوه ی کار این دستگاه این چنین است که حرکت پاهای کاربر به وسیله ی حس کننده های حرکتی گرفته می شود و آن را به کمپیوترمی فرستد تا محاسبات را انجام دهد.

این محاسبات به گونه ای برنامه نویسی شده اند که با هر سرعتی که کابرد بر روی دایره لغزنده بدود با همان سرعت نیز در محیط مجازی حرکت می کند.

انتظار میرود از این تکنالوژی بصورت گسترده در بازی های کمپیوتری و همچنان وسایل ارتباطی و ورزشی استفاده شود.

دستگاهی که با آن میشود از دنیای واقعی به دنیای مجازی سفر کرد

دستگاهی که با آن میشود از دنیای واقعی به دنیای مجازی سفر کرد