تاریخ نشر: عقرب ۲, ۱۳۹۲
خبرها / سیاسی / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

پیمان ناتو در مورد طرح حضور قوای شان در افغانستان پسا 2014 به توافق رسیدند

ناتو در مورد طرحی حضور قوای خود در افغانستان که بعد از ختم ماموریت نظامی قوای بین المللی در پایان سال 2014 در افغانستان حفظ می کنند، موافقه نمود. اما در مورد تعداد این سربازان توافق حاصل نشد زیرا بحث ها در رابطه با موافقت امنیتی بین امریکا و افغانستان هنوز ادامه دارد.

مقامات امریکا و ناتو گفتند:

«وزرای دفاع ناتو دیروز در مورد ارزیابی پلان ستراتیژیک تصمیم گرفتند و به این ترتیب در رابطه با ماموریت جدید که مشوره و تعلیم و تربیه به قوای افغان جز آن می باشد صحبت کردند. آنها در مورد ظرفیت، کنترول، ترتیبات، قومانده قوای افغان و تدارکات آن بحث کردند».

120521a-015

ایالات متحده امریکا می گوید تا آنوقت در مورد تعداد عساکر در افغانستان چیزی گفته نمی تواند که موافقت امنیتی بین دو کشور امضا نشود.

در همین حال سرمنشی ناتو اندریس فوگ راسموسن اظهار اطمینان کرد که لویه جرگه و شورای ملی افغانستان از موافقت امنیتی بین امریکا و افغانستان حمایت خواهند کرد.

سرمنشی ناتو این موضوع را در ختم مجلس روز سه شنبه وزرای دفاع پیمان ناتو در بروکسل پایتخت بلجیم اظهار داشت.

راسموسن افزود:

اطمینان دارم موافقت امنیتی با افغانستان نهایی خواهد شد، به گفته او موافقت امنیتی بین امریکا و افغانستان و تاجایی که به ناتو مربوط می شود، موافقت در مورد شرایط حضور سربازان به امضا خواهد رسید.

او همچنان باور دارد که ناتو با افغانستان به موافقت میرسد زیرا افغانها می دانند که چنین یک موافقت برای فرستادن مربیان ناتو بعد از سال 2014 یک شرط اساسی می باشد.

ناتو برای ماموریت نو خود در افغانستان آماده گی می گیرد که هدفش تعلیم و تربیه و حمایت قوای افغان بعد از ختم ماموریت نظامی قوای بین المللی در سال 2014 در افغانستان می باشد.

اما در این راستا باید یک سلسله گام ها برداشته شود، از جمله تکمیل موافقت امنیتی بین امریکا و افغانستان. علاوه بر آن یک موافقت دیگر هم نیاز می باشد که رول قوای ناتو را در آینده در افغانستان تعین نماید.

پیمان ناتو در مورد طرح حضور قوای شان در افغانستان پسا 2014 به توافق رسیدند

پیمان ناتو در مورد طرح حضور قوای شان در افغانستان پسا 2014 به توافق رسیدند